Čtečky čárových kódů Virtuos - HT-10, HT-310A, BT-310(N), HT-850, HT-860(N), HT-900A

 

Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů

 

Katalogový list, instalační příručky, programovací manuály, ovladače

 

Název Verze Download  Velikost
Katalogový list - CCD a laserové čtečky čárových kódů 2019.03.05 650 kB
Katalogový list - CCD 2D stacionární čtečka HT-860N 2018.10.22 661 kB
Základní instalační příručka - HT-10 1.1 376 kB
Základní instalační příručka - HT-310, HT-310A 1.1 413 kB
Základní instalační příručka - BT-310 1.1 390 kB
Základní instalační příručka - BT-310N 1.1 422 kB
Základní instalační příručka - HT-850 1.0 389 kB
Základní instalační příručka - HT-860 1.0 358 kB
Základní instalační příručka - HT-860N 1.1 354 kB
Základní instalační příručka - HT-900A 1.1 403 kB
Virtuos výchozí nastavení - BT-310 / BT-310N 1.2 326 kB
Virtuos výchozí nastavení - HT-860N 1.0 120 kB
Programovací manuál pro CCD čtečky Virtuos HT-10, BT-310
a laserovou čtečku Virtuos HT-900A v angličtině
1.4.1 777 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-310 (A) v angličtině 3.2.2a 1,04 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos BT-310N v angličtině 1.1 674 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-850 v angličtině 1.3 2,52 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-850
- náhrada separátoru dle GS1 specifikace
1.2 280 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-860 1.5.17CZ 1,05 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-860N 1.5CZ 844 kB
Programovací manuál pro CCD čtečky Virtuos MT906x,
MT712x. MT6015x
2009CZ 2,9 MB
Univerzální ovladač USB emulace sériového portu pro čtečky
CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A  pro OS
Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 (x86 & x64 platforms)
1.4.0 2,15 MB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A
pro OS Windows 7, 8, 10
Nutno nejprve nainstalovat univerzální ovladač portu viz výše
1.3.1 1 kB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A
pro OS Windows XP
Nutno nejprve nainstalovat univerzální ovladač portu viz výše
1.3.1 1 kB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-860 pro OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,
10 (x86 & x64 Windows platforms)
1.1 1 kB
Ovladač pro USB Bluetooth Dongle CSR 4.0 Harmony u čtečky
Virtuos BT-310(N) pro OS Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8
(x86 & x64 Windows platforms); pro Windows 10 není instalace
ovladače potřebná a nedoporučujeme ji provádět
1.0.0 pro zaslání
odkazu
nás kontaktujte
407 MB

 

 


Třístopé čtečky magnetických karet VIRTUOS MSR-100, MSR-100A

 

Čtečka magnetických karet Čtečka magnetických karet

 

Instalační příručka, rozměrový výkres, programovací manuál, konfigurační program

 

Název Verze Download  Velikost
Základní instalační příručka - MSR-100 1.0 430 kB
Základní instalační příručka - MSR-100A 1.0 358 kB
Rozměrový výkres - MSR-100 2015.11.6 192 kB
Rozměrový výkres - MSR-100A 2018.08.14 347 kB
Programovací manuál - MSR-100 2015.11.10 966 kB
Instalační balíček programu Virtuos MSR100 určeného k nastavování
čtečky magnet. karet MSR-100 (pro Windows XP - 10).
Program rozbalte a spusťe SETUP.EXE. V případě problému
s instalací kontaktujte HOTLINE Virtuos.
2015.11.10 3,53 MB
Balíček programu Virtuos MSR100A určený k nastavování čtečky
magnet. karet MSR-100A (pro Windows XP - 10).
Balíček rozbalte a spusťe soubor MSR100A.EXE.
1.04 458 kB

 

<<  zpět na Manuály a ovladače