Čtečky čárových kódů Virtuos
HT-10 | HT-310A | BT-310(N) | HW-310A | HT-850 | HT-860(N) | HT-900A

 

Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů Čtečka čárových kódů

 

Katalogový list, instalační příručky, programovací manuály, ovladače

 

Název Verze Download  Velikost
Katalogový list - CCD a laserové čtečky čárových kódů 2019.03.05 650 kB
Katalogový list - CCD bezdrátová čtečka HW-310A 2019.10.01 630 kB
Katalogový list - CCD 2D stacionární čtečka HT-860N 2018.10.22 661 kB
Základní instalační příručka - HT-10 1.1 376 kB
Základní instalační příručka - HT-310, HT-310A 1.1 413 kB
Základní instalační příručka - BT-310 1.1 390 kB
Základní instalační příručka - BT-310N 1.3 417 kB
Základní instalační příručka - HW-310A 1.1 401 kB
Základní instalační příručka - HT-850 1.0 389 kB
Základní instalační příručka - HT-860 1.0 358 kB
Základní instalační příručka - HT-860N 1.1 354 kB
Základní instalační příručka - HT-900A 1.1 403 kB
Virtuos výchozí nastavení - BT-310 | BT-310N 1.2 326 kB
Virtuos výchozí nastavení - HT-860N 1.0 120 kB
Programovací manuál pro CCD čtečky Virtuos HT-10, BT-310
a laserovou čtečku Virtuos HT-900A v angličtině
1.4.1 777 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-310(A) v angličtině 3.2.2a 1,04 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos BT-310N v angličtině 1.2 717 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HW-310A v angličtině 1.2 747 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-850 v angličtině 1.3 2,52 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-850
- náhrada separátoru dle GS1 specifikace
1.2 280 kB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-860 1.5.17CZ 1,05 MB
Programovací manuál pro CCD čtečku Virtuos HT-860N 1.5CZ 844 kB
Programovací manuál pro CCD čtečky Virtuos MT906x,
MT712x. MT6015x
2009CZ 2,9 MB
Univerzální ovladač USB emulace sériového portu pro čtečky
CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A  pro OS
Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 (x86 & x64 platforms)
1.4.0 2,15 MB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A
pro OS Windows 7, 8, 10
Nutno nejprve nainstalovat univerzální ovladač portu viz výše
1.3.1 1 kB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-10, HT-310(A), HT-850, HT-860, laser HT-900A
pro OS Windows XP
Nutno nejprve nainstalovat univerzální ovladač portu viz výše
1.3.1 1 kB
Ovladač – samotný INF soubor USB emulace sériového portu
pro čtečky CCD HT-860 pro OS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,
10 (x86 & x64 Windows platforms)
1.1 1 kB
Ovladač pro USB Bluetooth Dongle CSR 4.0 Harmony u čtečky
Virtuos BT-310(N) pro OS Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8
(x86 & x64 Windows platforms); pro Windows 10 není instalace
ovladače potřebná a nedoporučujeme ji provádět
1.0.0 pro zaslání
odkazu
nás kontaktujte
407 MB

 

 


Třístopé čtečky magnetických karet VIRTUOS MSR-100 | MSR-100A

 

Čtečka magnetických karet Čtečka magnetických karet

 

Instalační příručka, rozměrový výkres, programovací manuál, konfigurační program

 

Název Verze Download  Velikost
Základní instalační příručka - MSR-100 (EIE0001) 1.0 430 kB
Základní instalační příručka - MSR-100A (EIE0002) 1.0 361 kB
Základní instalační příručka - MSR-100A (EIE0003) 1.0 358 kB
Rozměrový výkres - MSR-100 2015.11.6 192 kB
Rozměrový výkres - MSR-100A 2018.08.14 347 kB
Programovací manuál - MSR-100 2015.11.10 966 kB
Instalační balíček programu Virtuos MSR100 určeného k nastavování
čtečky magnet. karet MSR-100 (pro Windows XP - 10).
Program rozbalte a spusťe SETUP.EXE. V případě problému
s instalací kontaktujte HOTLINE Virtuos.
2015.11.10 3,53 MB
Balíček programu Virtuos MSR100A určený k nastavování čtečky
magnet. karet MSR-100A (pro Windows XP - 10).
Balíček rozbalte a spusťe soubor MSR100A.EXE.
1.04 458 kB

 

<<  zpět na Manuály a ovladače