+ 


Pokud chcete používat čtečky HT-310 v režimu emulace klávesnice v operačním systému LINUX - Ubuntu je nutno nastavit prodlevu mezi znaky ne hondotu vyšší než 0, která je nastavena z výroby a v jiných operačních systémech nedělá problém.

Nastavení provedete načtením kódů po sobě z přiloženého PDF souboru nebo pomocí kódu Inter-character delay e strany -8- + čísla 0 a 1 ze strany -49- přiložené programovací příručky.