Sestava dvou VFD zákaznických displejů FV-2030B USB + držák 75 x 25

Objednací kód: EVA0007
Popis

Sestava zahrnuje dva VFD zákaznické displeje FV-2030B USB (EJG1003). Displeje jsou spojené pomocí držáku 75 x 25 (EJG9003) a jsou připevněny na jednom stojanu.

Displeje se připojují dvěma kabely USB. Zobrazování stejných informací na obou displejích lze softwarově řešit nastavením v obslužné aplikací (pokud to používaný systém podporuje). Data lze na displeje duplikovaně zasílat i bez nutnosti zásahu do obslužné aplikace, a to pomocí sdílení sériových portů - pro více informací, prosím, kontaktujte zákaznickou infolinku. Na vyžádání lze dodat též sestavu sériových displejů s RS-232 konektory.

Podrobnější informace najdete přímo u produktů.

Záruka
Záruka: 9924

Vysvětlivky ke kódům záručních lhůt uvedených na záručních listech

9906 záruka 18 měsíců bez omezení a výjimky
9912 záruka 12 měsíců bez omezení a výjimky
9918 záruka 18 měsíců bez omezení a výjimky
9120 záruka 120 měsíců bez omezení a výjimky
9924 záruka 24měsíců bez omezení a výjimky
9936 záruka 36 měsíců bez omezení a výjimky
9948 záruka 48 měsíců bez omezení a výjimky
9960 záruka 60 měsíců bez omezení a výjimky
9999 doživotní - systém bez pohyblivých částí a zdrojů
9990 doživotní - systém s pohyblivými částmi, záruka na zdroje 3 roky, záruka na pohyblivé části 1 rok
612 Tiskárny: záruka 12 měsíců vyjma tiskových hlav - 6 měsíců
Datové terminály a bezdrátové čtečky: záruka 12 měsíců vyjma baterií a akumulátorů - 6 měsíců
624 Bezdrátové čtečky Virtuos: záruka 24 měsíců vyjma baterií a akumulátorů - 6 měsíců